Các bài viết cũ

Crazy Penguin Freezeway [by Digital Chocolate]

Crazy Penguin Freezeway

Hãy giúp chú chim cánh cụt vượt qua dòng sông băng để đến các lều trại bằng cách chống lại gấu Polar.Có hơn 30 phần chơi trong chế độ Story  và Time Attack.Hãy chơi và cảm nhận nào.

Read the rest of this entry

[Java-Preview] Crazy Penguin Freezeway [by Digital Chocolate]

 

Crazy Penguin Freezeway

 

Crazy Penguin Freezeway Mobile, screenshot 4Crazy Penguin Freezeway Mobile, screenshot 1

Hãy giúp chú chim cánh cụt vượt qua dòng sông băng để đến các lều trại bằng cách chống lại gấu Polar.Có hơn 30 phần chơi trong chế độ Story  và Time Attack.Hãy chơi và cảm nhận nào.

Game này hiện đã có trên Ovi Store.Mong là sẽ nhanh nhanh có người supplier game này.

Link Ovi Store cho Mobile.

Link Ovi Store cho PC.

 

 

 

%d bloggers like this: